13 Mart 1992 Erzincan Depremi

13 Mart 1992 tarihinde yerel saatle 19:18’de Türkiye’de Erzincan ilinin güneydoğusunda Richter ölçeğine göre Mw 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 653 kişi öldü, 6702 bina hasar gördü veya yıkıldı. Erzincan’da can kaybına ve maddi hasara neden olan deprem, Erzurum ve Bingöl’de ise maddi hasara sebep oldu. Kamu binalarının da hasar görmesi yardım çalışmalarını yavaşlattı. Yapıların birçoğunun 1939 Erzincan Depremi sonrası 1940’ta çıkarılan deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı anlaşıldı. Türkiye’de felaketzedeler için birçok yardım kampanyası düzenlendi.

Erzincan şehrinde 6.6 büyüklüğünde bir depreme göre fazla hasar olmuştur, bunun nedenlerinden biri şehrin alüvyon üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bu tür zeminin deprem açısından sakıncalı olduğu bilinmektedir. Jeolojik ve sismolojik veriler, 13 Mart 1992 depreminin havzanın kuzeyinden geçen ve  batıda Davarlı köyü ile doğuda Tanyeri arasında kalan Kuzey Anadolu fayının 29 km derinlikte, 45 km lik bir segmentini yırttığını göstermektedir. Bu yırtılan kesim, 26 Aralık 1939 Erzincan deprem (M=7.9) kırığının en doğu kısmına karşılık gelmektedir.

Deprem, odak derinliğinin çok fazla olması ve havzada oldukça kalın gevşek bir sedimantasyonun olması nedeniyle yüzeyde belirgin bir  faylanma oluşturmamıştır. Kırıklar, genellikle süreksiz, birkaç yüz metre uzunlukta ve sismik sarsma ile meydana gelmiş ikincil oturma kırıkları şeklinde gelişmişlerdir.

Was this helpful?

1 / 0

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *